Konsultacje

pracujący ludzie

W zakresie konsultacji zajmuję się m.in.:

  • doradztwem w sprawie obowiązujących przepisów związanych z procesem budowlanym,
  • opracowaniem wniosków związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniem na budowę,
  • pomocą w interpretacji zapisów warunków zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • pomocą w wyborze projektów gotowych i ich dostosowaniem do warunków zabudowy.